Boomonderzoek

Totaalboom Brabant is uw partner op tal van onderzoeksgebieden. Onderzoeken zijn o.a. nodig om de veiligheid van bomen te waarborgen, te achterhalen waar groeistoornissen vandaan komen en om bomen te beschermen.

Dankzij onze European tree technicians en European tree workers in eigen dienst zijn we in staat snel en efficiënt het gewenste onderzoek voor uit te voeren.

De meest voorkomende onderzoeken zijn;

Boom veiligheidscontrole (vta)

Als boomeigenaar bent u verplicht u bomen geregeld te inspecteren in het kader van aansprakelijkheid. Wij doen dit middels de VTA methodiek (visual tree assessment)

Voor de kleinere opdrachtgevers doen we dit middels onze unieke inspectieformulieren. Voor grotere opdrachtgevers werken we met veldcomputers met digitale boombeheerssytemen.

Boom effect analyse (bea)

Gemeentes eisen vaak een bea wanneer men voornemens is te bouwen in de nabijheid van bomen.

Dit kan bijvoorbeeld gaan om de reconstructie van een weg of een uitbouw van een woonhuis. Om de gevolgen voor de bomen goed in beeld te brengen wordt dan vaak een bea geëist. We gaan dan kijken naar de te verwachte gevolgen van de voorgenomen werkzaamheden in relatie tot de bomen. Hierop schrijven we dan een advies en rapportage.

Bomenwacht

Tijdens wegreconstructies, aanleg kabels en leidingen en bouwwerkzaamheden in de nabijheid van bomen wordt er vaak een bomenwacht voorgeschreven tijdens deze werkzaamheden. Deze bomenwacht, een European Treeworker of European Treetechnician ziet dan toe of de bomen niet teveel beschadigingen oplopen en bijvoorbeeld de bodem niet teveel wordt verdicht voor de bomen.

Stabiliteitsonderzoek

Wanneer bomen aantastingen hebben of er bijvoorbeeld wortelschade is ontstaan kan een stabiliteitsonderzoek worden uitgevoerd om inzichtelijk te krijgen of een boom nog voldoende stabiel is.

Dit onderzoek begint altijd met een visuele inspectie. Aan de hand hiervan wordt de nadere onderzoeksmethodiek bepaald. Er zijn verschillende methodieken maar de meest voorkomende is de picus meting. Bij een picus meting wordt aan de hand van geluidsgolven een scan gemaakt van de aantasting en de stam. De mate van aantasting wordt hierin weergegeven en vastgesteld. Aan de hand van geldende veiligheidsnormen uit de wetenschap kan dan worden bepaald of een boom nog veilig is of niet.

Groeiplaatsonderzoek

Een groeiplaatsonderzoek wordt vaak uitgevoerd als een boom groeistoornissen heeft, een boom verplant moet worden of er veranderingen in de groeiplaats van de boom gepland staan.

We gaan dan kijken naar allerlei groeiomstandigheden van de boom zoals de opbouw van de bodem en de wortels, de bodemverdichting, de grote van de groeiplaats, de waterhuishouding enzovoort.

Boom beheersplan

Een boom beheersplan wordt meestal voor een periode van 5 jaar opgesteld. Zo worden beheersmaatregels en de bijbehorende kosten gespreid. Groei- en stabiliteit problemen blijven we dan monitoren en analyseren en het beheer van de bomen hierop aanpassen.

Vraag vrijblijvend om een offerte Offerte aanvragen
Boomonderhoud

Totaalboom Brabant geeft iedere boom de boomverzorging die hij verdient. Heeft u één boom of meerder bomen die u wilt laten snoeien, neem dan contact met ons op. Wij komen eerst kosteloos vrijblijvend advies en prijsopgaaf afgeven! Bij ons bent u er zeker van dat het werk klantgericht, professioneel en veilig wordt uitgevoerd tegen een scherpe prijs.

Bomen rooien

Totaalboom Brabant, de specialist voor het rooien van bomen. Dankzij jarenlange ervaring gecombineerd met een uitgebreid machinepark zijn wij de ideale partner voor rooiwerk.

Totaalboom Brabant

Haarenseweg 46
5061 VL Oisterwijk
(013) 533 95 68
info@totaalboombrabant.nl

Offerte aanvragen
Converzo.nl | De Wordpress specialist uit Tilburg